Information Center for Israeli Art 45
English

יצחק אמיתי

יצחק אמיתי, ישראלי, 1984-1907.

יצחק אמיתי נולד בירושלים בשנת 1907. בהיותו בן חמש וחצי נפטרה אמו. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גוייס אביו לצבא התורכי. אמיתי התחנך בבית יתומים חסידי. בהיותו בן 9 עבר להתגורר בבית דודתו. בשנת 1924 בקירוב למד ב"בצלאל" ובמקביל עבד לפרנסתו אצל הצייר יצחק בק. בנוסף למד מוזיקה. בשנת 1927 עבר להתגורר במצרים שם עסק בניהול סטודיו לציור פרסומות בקהיר ובניהול חברת נפט קטנה בשם "בלפטרול". בשנת 1929 בקירוב נסע עם רעיתו לפריז, צרפת, שם למד אמנות. בשנות ה-40 של המאה ה-20, לאחר שובו לארץ ישראל, הצטרף ל"הגנה" והתפרנס כמורה לציור בקיבוצים שונים בעמק יזרעאל. ב"שבת השחורה" (1946) נשלח למעצר בעתלית וברפיח לתקופה של כחודש. בשנת 1948 גוייס לצה"ל. במסגרת שרותו צייר על קירות בתי תרבות של הצבא. אמיתי היה ממקימי קריית האמנים בצפת.

עיקר יצירתו של אמיתי היתה בטכניקה של ציור שמן. לצד ציור נוף הערים צפת וירושלים, בהשפעת האמנות הצרפתית, יצר גם עבודות מופשטות בהשפעת הקוביזם.

לימודים

1925-1922 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים, שיעורי ערב,
1922-25 עם יצחק בק,ירושלים, ציור
1928-30 למד ציור במצרים עם הצייר נארוני
1948-1947 מדרשה למורים לציור, תל אביב-יפו
1931-34 Ecole Superieure de la Ville- Paris, France
1947-48 Art Teacher's College, Tel Aviv-Jaffa

הוראה

1947-1944 בית הספר המשותף, עין חרוד ותל-יוסף, ציור,