Information Center for Israeli Art 37
English

טל אמיתי-לביא

טל אמיתי-לביא, ישראלית, נולדה ב-1969.

לימודים

1994-1991 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1996-2002 התכנית הרב תחומית באמנויות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
2010-2008 תואר שני באמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה

פרסים

1992 מלגת הצטיינות, המדרשה לאמנות, רמת השרון
1993 מלגת הצטיינות, המדרשה לאמנות, רמת השרון
1996 מלגת הצטיינות קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל, לציור ופיסול
1997-1996, מלגת הצטיינות קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל, מלגת משה מאיר
2002 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2003 פרס אמן-מורה, משרד המדע התרבות והספורט
2004 מענק, קרן ברכה
2010 פרס "בחירת הפטיש" ביריד "צבע טרי"
2013 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס