Information Center for Israeli Art 47
English

אלי אמן, פסל. נולד בגונדר, אתיופיה ב-1956. עלה לישראל ב- 1985. תערוכות: 1992 ניו-יורק. 1993 בית האמנים, ירושלים. יצירתו נוגעת בעיקר להוויי הכפר האתיופי.

לימודים

מכללת רמת הנגב, ירוחם

הוראה

הוראת פיסול