Information Center for Israeli Art English

אברהם אמרנט

אברהם (טושק) אמרנט, ישראלי, יליד גליציה, 1989-1908.

אברהם אמרנט נולד בטרנופול, גליציה (כיום אוקראינה) בשנת 1908. בשנת 1930 עלה לארץ-ישראל והצטרף לקיבוץ מזרע, שם שימש כאופה וכצבע. היה ממיסדי אגודת הציירים והפסלים של הקיבוץ הארצי. עיצב את ההגדה לפסח הקיבוצית הראשונה. בנוסף, הרבה ליצור עבודות עבור חיי הקהילה של הקיבוץ, שכללו קישוטים, תפאורות, כרזות ועוד. היה ממקימי מכללת אוהל-שרה שבעמק יזרעאל.

פרסים

1984 מנחת-העצמאות, מועצה אזורית עמק יזרעאל