Information Center for Israeli Art English

ליאון אנגלסברג

ליאון אנגלסברג, ישראלי, יליד פולין, 1998-1919.

ליאון אנגלסברג נולד בוורשה, פולין, בשנת 1919. לבד משני אחיו הגדולים, היתה לאנגלסברג אחות תאומה. בילדותו התגוררה המשפחה בעיירה אוטבוצק ובוורשה. הוא למד בגמנסיה כללית וכן נגינה בכינור. בשנת 1939, לאחר הכיבוש הגרמני, נמלט ללבוב ומשם גורש לברית-המועצות. בשנת 1943 הצטרף לצבא הפולני שפעל תחת הצבא הסובייטי. הוא שירת ככוון אסטרטגי וכשרטט. במהלך שרותו זה נפצע וזכה באותות הוקרה. לאחר המלחמה למד אמנות בוורשה והיה חבר באיגוד האמנים בעיר. בשנת 1957 עלה לישראל ונשלח למעברה בקריית-בנימין, בקרבת חיפה. כעבור כמה חודשים עבר להתגורר בבית נטוש בשכונת אבו-טור בירושלים. עזבונו האמנותי נתרם על ידי האמן למדינת ישראל.

כבר ביצירותיו המוקדמות של אנגלסברג, מתקופת שהותו בפולין, מתגבש סגנונו האמנותי, ששילב בין הציור האקדמי לבין מגמות הפשטה והאקספרסיוניזם. לצד תיאורי נוף ודיוקנאות עצמיים יצר גם עבודות בנושא השואה, אליהן התייחס כ"ציורי מרטידולוגיה יהודית".

לימודים

1950-1946 אקדמיה לאמנות, וורשה, פולין

פרסים

1991 פרס שושנה איש שלום, בית האמנים, ירושלים
1991 פרס זוסמן לאמנים העוסקים בנושא השואה, יד ושם, ירושלים