Information Center for Israeli Art 46
English

טניה אנגלשטיין

טניה אנגלשטיין, קרמיקאית. נולדה בתל-אביב ב- 1950.נפתרה בשנת 2008. גדלה בירושלים. חיה ועבדה ביבנה. 2008. סיגנונה בייחודי השואב מתרבות המזרח והעיסוק שלה בילדותיה ובמשפחתה

לימודים

1971 -1975 ''בצלאל'' ב'ס לאמנןת, ירושלים, BA
1984 השתלמה בעיטור קרמי בטורקיה

הוראה

1980 סדנא ביבנה בקרמיקה

פרסים

1999 פרס משרד התרבות והמדע לעידוד יצירות בקרמיקה