Information Center for Israeli Art English

מלאכי (שמואל אנגל)

מלאכי (שמואל אנגל), ישראלי, יליד הונגריה, 2014-1919.

שמואל אנגל נולד בהונגריה בשנת 1919. בילדותו זכה לחינוך יהודי דתי. בשנת 1944 צורף בכפייה לגדוד עבודה בהונגריה, אוקראינה ובפולין. בסיום מלחמת העולם השנייה שהה מחנה מעבר בוינה, שם פגש את רעיתו זהבה. לאחר המלחמה היה פעיל בתנועת "המזרחי" והיה בעל בית חרושת לרהיטים. בשנת 1949 עלה לישראל. בתחילה התיישב בתל אביב והתפרנס מרישום ברחובות העיר. בשנת 1951 עבר להתגורר בירושלים. בשנת 1955 הקים גלריה ביחד עם ברטה אורדנג, שפעלה כשש שנים. לאחר תקופה זו הפעיל לבדו את "גלריה אנגל".

בשנות ה-60 של המאה ה-20 החל אנגל להציג את עבודותיו תחת השם "מלאכי". עבודתיו המוקדמות כללו פיסול קטן ממדים ורישום שעסקו במוזיקה ותנועה בסגנון מופשט.