Information Center for Israeli Art English

אייל אסולין

אייל אסולין, ישראלי, נולד ב-1981.

אייל אסולין נולד באופקים בשנת 1981. יצירותיו משלבות חומרים ומדיה שונים, כביטוי ליחס המורכב שבין אדם, חברה וטכנולוגיה.

לימודים

2006–2010 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2012–2014 התכנית לתואר שני, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

הוראה

2011–2012 המכללה האקדמית ספיר

פרסים

2010 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2014 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט