Information Center for Israeli Art 42
English

אריה לייב אסתרמן, נולד 1869 נולד במאסיאד, ליטא. 1895 סיים את לימודי הכימיה באוניברסיטת היידלברג. 1896 התמנה למנהל חברה למוצרים רפואיים בהמבורג. 1912 עלה לארץ. 1913 - 1914 ניהל את בתי המלאכה ב''בצלאל''. 1914 חזר להמבורג. 1920 עלה שוב לארץ והשתקע בת''א. 1922 - 1935 ניהל את בנק אפותיקאי. 1925 נבחר ליו''ר הנהלת הבנק למלאכה, ת''א. נפטר ב-1944. (מתוך - קטלוג בצלאל של שץ, מוזיאון ישראל, 232. תשמ''ג)

לימודים

1891-95 , אוניברסיטת היידלברג, גרמניה,כימיה, סיים לימודים

הוראה

1913-14 בצלאל, ירושלים, מנהל בתי המלאכה