Information Center for Israeli Art 30
English

מאיר אפלפלד

מאיר אפלפלד, ישראלי, נולד ב-1965.

מאיר אפלפלד נולד בירושלים בשנת 1965. אביו הוא הסופר אהרון אפלפלד. בנעוריו למד מוזיקה ונגינה בכינור בתיכון על יד האקדמיה בירושלים. בשנת 1979 אייר את הנובלה "באנדהיים עיר נופש" שחיבר אביו. לאחר שירותו הצבאי החליט להתמקד בציור. במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20 שהה בלונדון, אנגליה, שם ללמד ציור. בשנת 1997, בעקבות מות רעייתו, שב לישראל. בנוסף לציוריו יצר איורים לספרים "עוד היום גדול" (2001) ו"שולחן לאחד" (2002) מאת אהרןן אפלפלד ובשנת 2011 יצר איורים לספרו של דרור בורשטיין "כוס התה שלי". חי ויוצר בירושלים.

יצירתו של מאיר אפלפלד מתמקדת בציור ריאליסטי בהשפעת האמנות הקלאסית. נושאי טבע דומם ותיאורי נוף מהווים את מרכז יצירתו. בין ציוריו הידועים "תפנים" (2005)

לימודים

1991-1987 למד תואר ראשון בבית הספר לאמנויות ע"ש ביאם שו, לונדון, אנגליה