Information Center for Israeli Art 32
English

יעל אפרתי

יעל אפרתי, ישראלית, נולדה ב-1978.

לימודים

2005-2001 המחלקה לצילום, וידאו והדמייה ממוחשבת, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
2010-2008 תואר שני, התכנית ללימודי תואר שני באמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו (בהצטיינות)

הוראה

החל מ-2013 – מרצה במחלקה לצילום, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
החל מ-2010 – מרצה במחלקה לצילום, מנשר לאמנות, תל אביב-יפו

פרסים

2005 פרס הצטיינות ע”ש רמי הלפרין, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
2009 פרס עידוד היצירה, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2010 מלגת TA, תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל-אביב
2010 פרס ע'ש שמואל גבעון, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2013 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט