Information Center for Israeli Art 36
English

שלמה אפרתי

שלמה אפרתי, צייר. נולד בקבוצה יבנה, 1965. ערך מסעות בארצות דרום וצפון אמריקה.

לימודים

אוטודידקט
השתלמות עם יגאל עוזרי והרולד רובין