Information Center for Israeli Art 32
English

יעקב אראל

יעקב אראל, ישראלי, 2013-1929.

יעקב אראל נולד בכפר סבא בשנת 1929. למד בסמינר למורים בגבעת השלושה. במלחמת העצמאות התגייס לחטיבת "הראל" של פלמ"ח, במסגרתה לחם בקרבות באזור ירושלים. לאחר מכן עברת לתפקיד סמל בחטיבת הנגב. לאחר שרותו הצבאי הצטרף לקיבוץ רעים, במסגרתו היה חבר עד לשנת 1952. בשנת 1953 החל לעבוד בחברת "הזרע", בה עבד עד לפרישתו לגמלאות. לחם במלחמת "קדש" ובמלחמת ששת הימים. בשנות ה-60 למד ציור אצל אמנים כשטרייכמן ואחרים. בין השנים 1971-1969 עבד במסגרת "הזרע" בצ'ילה היה חבר באגודת הציירים והפסלים. חי ופעל באשקלון.

עיקר יצירתו של אראל היתה בתחום הציור והחל משנות ה-90 גם בפיסול. לצד יצירות בעלות אופי סמבולי, יצר עבודות המתייחסות לשואה.

לימודים

1966-1963 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
2003-1994 פיסול, מכללת הנגב, באר שבע