Information Center for Israeli Art English

ימימה ארגז

ימימה ארגז, ישראלית, נולדה ב-1942.

ימימה ארגז נולדה בירושלים בשנת 1942. מוריה הראשונים לאמנות היו סימה סלונים ורפאל מוהר. במחצית השנייה של שנות ה-60 למדה קדרות בבצלאל ופעלה במדיום זה עד לסוף שנות ה-70 של המאה ה-20. בין השנים 1979-1977 שהתה בניו יורק, ארצות הברית. עם שובה החלה להתמקד בציור ורישום פיגורטיבי מהתבוננות. בין נושאיה המרכזיים תיאורים של מבני תעשיים, דימויים של חלל הסטודיו ודיוקנאות.

לימודים

1968-1965 המחלקה לקדרות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1979-1977 מכון פראט, ניו יורק, ארצות הברית
1990-91 קריית האומנים הבי נלאומית, "הסיטה", השתלמות לששה חדשים

פרסים

1973 פרס, משרד המסחר והתעשייה, פרס לעיצוב
1990 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת

פסלים במרחב הציבורי

1975 פיסלה קיר קרמיקה עבור בית העם של מושב עמינדב 1989
ציירה קיר זיכרון לזכר חללי "נחל מוצנח".