Information Center for Israeli Art 35
English

עדי ארדרייך, נולדה בחיפה ב- 1968.

לימודים

1988 - 1992 המדרשה להכשרת מורים באומנות

הוראה

בית התרבות, כפר סבא
בית הספר אלון, הוד השרון
מורה לאמנות, עיריית כפר סבא