Information Center for Israeli Art English

מיכאל ארד, אדריכל. נולד בלונדון 1970. עובד במחלקת הדיור של עירית ניו-יורק. בשנת 2003 נבחר לבנות את אתר ההנצחה לאסון התאומים במנהטן

לימודים

אוניברסיטת ניו-האמפשיר, מדעי המדינה
אוניברסיטת ג'ורג'יה-טק, ג'ורג'יה, בית הספר לאדריכלות,