Information Center for Israeli Art 19
English

עדי ארונוב, עוסקת בפיסול קרמי.

לימודים

האוניברסיטה העברית, ירושלים, לשון עברית, ב"א
באוניברסיטת ברקלי, ארה''ב, למדה קרמיקה