Information Center for Israeli Art English

אווה ארליך שלם, משוררת ואמנית. נולדה ב- 1945 בעיר רובנו בברית המועצות. עלתה לישראל בשנת 1959. חברה באגודת הסופרים העברים. חברה באגודת הציירים והפסלים החל מ- 1982 וחברה באגודת המאיירים. אוצרת תערוכות.

לימודים

לימודי אמנות, אוניברסיטת חיפה
חינוך קהילתי, אוניברסיטת בר אילן
המדרשה לאמנות, רמת השרון
מכון לאמנות בת ים