Information Center for Israeli Art 30
English

צבי ארמן

צבי ארמן, ישראלי, נולד בפולין, 1993-1903.

צבי ארמן נולד בלבוב שבגליציה בבית מסורתי. הוא למד בבית ספר עממי גרמני. בשנת 1914 ברח עם משפחתו לוינה, שם למד בבית ספר תיכון. בשנת 1920 שב ללבוב ולמד במכון לאמנות שימושית בעיר. בשנת 1927 התקבל לאקדמיה לאמנות בקרקוב, שם למד אמנות, גרפיקה ועיצוב תפאורות. שימש כחבר ועד של אגודת האמנים היהודים וכחבר באגודת האמנים הפולנים. השתתף בתערוכה הנבחרת הכללית הראשונה של פולין ב- 1934, כן ערך תערוכת-יחיד בקטוביץ. עם כיבוש לבוב בידי גרמניה הנאצית, נכלא ארגמן בגיטו. בשנת 1942 ברח לקווקז, שם עבד כתפאורן בתאטרון מקומי. לאחר המלחמה חזר לפולין ועבד כתפאורן בתאטרקון העירוני בפוזנא. בשנת 1947 היגר לארץ ישראל באוניה "תיאודור הרצל", אולם האוניה נתפשה וארמן נשלח למחנה עקורים בקפריסין, שם השתתף כמורה בסמינר לאמנות שארגן זאב בן צבי. לאחר עליתו לישראל עבד כאדריכל בחברות השיכון "עמידר" ו"שיכון ופיתוח". בשנת 1966 הצטרף לקרית האמנים בצפת.

ביצירתו של ארמן בולטת השפעת האמנות המודרנית. מקום נרחב הוקדש לציור נוף.

בשנת 1998 הוענק ע''י אירקה ארמן (רעיתו) פרס ע''ש צבי ארמן לצייר צבי תדמור על יצירתו ותרומתו לאגודת הציירים והפסלים.

לימודים

1927-1920 אדריכלות ועיצוב פנים, המכון לאמנות שימושית, לבוב, פולין
1932-1927 אקדמיה לאמנות, קרקוב, פולין

הוראה

1936-1931 ציור, בית הספר היהודי, בראנדז'ין, פולין
1939-1936 ציור, הגימנסיה היהודית, קרקוב, פולין
1939 בית ספר טכני, לבוב, פולין
1947 מחנה מעצר, קפריסין