Information Center for Israeli Art 46
English

איתן ארנון

איתן ארנון, צייר, נולד בקיבוץ בית זרע, 1934.

לימודים

1956 - 1957 מכון אבני, תל אביב
1957 - 1958 אצל מרסל ינקו
1962-1965 ביה''ס הגבוה לציור ע''ש מרגושילסקי, תל אביב
1970 - 1971 אצל ביל הייטר, בסיטה, פאריס
1982 - 1985 המכללה האזורית, תל חי
1986 ''אהל שרה'', המכללה לאמנות, מועצה אזורית, עמק יזרעאל

הוראה

מ-1968 קיבוץ בית זרע