Information Center for Israeli Art 50
English

איזידור אשהיים

איזידור אשהיים, ישראלי, יליד גרמניה, 1968-1891.

איזידור אשהיים נולד בעיירה מרגונין (Morgonin), גרמניה, (כיום פולין), בשנת 1891. אביו היה סוחר אמיד. למרות אדיקותה של המשפחה, זכה אשהיים לחינוך דתי ביתי וללימודים בבית ספר גרמני כאחד. בשנת 1903 בקירוב, עקרה המשפחה לברסלאו, שם למד בגימנסיה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה התגייס לצבא גרמניה. בשנת 1918, עם תום המלחמה, החל לימודי אמנות בברסלאו ואחר כך בקרקוב. בשנת 1939 עלה לארץ ישראל במסגרת "עלייה ב". הוא נתפש בידי השלטון האנגלי ונשלח לכלא עתלית לכשבעה חודשים. לאחר שחרורו התיישב בירושלים והתקבל במשרת מרצה ל"בצלאל החדש". בשנת 1946 נישא לציירת לציירת מרגוט לאנגה-אשהיים. בין השנים 1961-1960 שימש מנהלו של "בצלאל ההחדש".

עיקר יצירתו של אשהיים היתה בתחום ההדפס. בשנות ה-20 של המאה ה-20 יצר תחריטים. מאוחר יותר התמחה בהדפס-אבן ובהם נושאים תנ"כים, תיאורי נוף וטבע דומם הנושאים אופי אקספרסיוניסטי. בנוסף, עסק גם בציור.

לימודים

1923-1918 אקדמיה לאמנות, ברסלאו, גרמניה
אמנות, אצל פרופ' פאוטש, קרקוב, פולין

הוראה

1964-1945 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1961-1960 מנהל, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים

פרסים

1933 פרס רום (Rom)
1952 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1955 פרס ירושלים, עיריית ירושלים