Information Center for Israeli Art 45
English

אהרון אשכנזי

אהרון אשכנזי, פסל וצייר, נולד בסופיה, בולגריה, 1913. בשנת 1931 עלה לארץ והצטרף לתנועה הקיבוצית. 1945 הצטרף לאגודת הציירים והפסלים. בשנים 1948 - 1958 היה חבר קיבוץ כפר מסריק. 1951 -1952 בפאריס. ב-1955 הצטרף לקבוצת העשרה. 1950 - 70 חי בחיפה, ולימד פיסול בבית רוטשילד. רכש סטודיו בעין הוד. נסע לאיטליה (עבד בקארארה), ולמצרים. מ-1970 חי ויוצר בקרית האמנים ביפו. ב-1965 קיבל מילגה ע''ש דבורה דוידסון, מטעם המחלקה לתרבות של הקיבוץ הארצי. נפטר אפריל 1993.

לימודים

1935–1936 בצלאל, פיסול אצל זאב בן צבי, ציור אצל מרדכי ארדון
1951–1952 השתלמות בפריז

הוראה

בית רוטשילד, חיפה

פרסים

פרס דבורה דוידסון מתנועת הקיבוץ הארצי, קיבוץ ארצי