Information Center for Israeli Art 56
English

אליעזר דב אטינגר (אתינגר), ישראלי, 1904-?.

אליעזר דב אטינגר נולד בירושלים בשנת 1904. אטינגר זכה לחינוך מסורתי בחדר ואחר כך למד בישיבת "חיי-עולם" ובבית הספר תחכמוני בירושלים. במחצית הראשונה של שנות העשרים של המאה ה-20 למד ב"בצלאל". בשנת 1927 הצטרף לארגון "ההגנה", במסגרתה לחם בעיר העתיקה בזמן מאורעות תרפ"ט. בין השנים 1930–1932 שהה בברלין, גרמניה, שם היה פעיל במסגרת ארגון "המכבי הצעיר". עם שובו לארץ-ישראל שימש בתפקידי פיקוד והדרכה במסגרת "ההגנה". במלחמת השחרור לחם בקרבות השחרור של העיר טבריה. בשנת 1941 נשא לאשה את אורה בת דב גוברמן מטבריה. בשנת 1957 מכרו בני הזוג את חלקם בבעלות במלונות המשפחתיים בטבריה.

לימודים

1920–1925 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים