Information Center for Israeli Art English

דוד (דודי) באומן, צייר. נולד בעמק יזרעאל.בשנת 1945. חבר באגודת הציירים והפסלים בירושלים.

לימודים

1966-70 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

מרכז אמנות לנוער, נהריה, מנהל ומלמד
בית רוטשילד, מלמד חוג לרישום