Information Center for Israeli Art English

חיותה בהט, ישראלית, נולדה ב-1934.

חיותה בהט נולדה בתל אביב בשנת 1934. בין השנים 1961-1959 עבדה עם הפסל יצחק דנציגר. מאוחר יותר גם שמשה כאסיסטנטית של יגאל תומרקין ולאמנים נוספים. בשנת 1964 היתה שותפה לפעילות קבוצת "תצפית". בין השנים 1967-1965 התגוררה בפריז, צרפת. בשנות ה-70 עברה להתגורר בניו יורק, ארצות הברית בשנות ה-2000 שבה להתגורר בישראל

יצירתה של בהט היא מופשטת בעיקרה. לצד ציור אקספרסיבי היא יצרה גם פיסול כדוגמת מבנים פיסוליים בבית הספר עמל ליידי דייוויס בתל אביב-יפו (1972).

לימודים

1958-1957 המכון לאמנות, סמינר אורנים, טבעון

פרסים

1964 מלגת השתלמות בחו"ל מקרן נורמן, קרן נורמן