Information Center for Israeli Art English

שולמית בהרב, ציירת, נולדה בישראל.

לימודים

המכון לציור ע''ש אבני רמת-גן
הסדנא החופשית לאמנות, גבעתיים
השתלמות מורים, מוזיאון ת''א

הוראה

ציור, אגודת הציירים והפסלים, ת''א ובסדנא החופשית לאמנות, גבעתיים, בהנחיית איציק עדי