Information Center for Israeli Art

דרורה בהר''ל, ציירת. נולדה בתל אביב. מרכזת קורסים באוניברסיטה הפתוחה.

הוראה

מרצה בהיסטוריה של העת העתיקה