Information Center for Israeli Art English

אלכסנדר בוגן

אלכסנדר בוגן, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 2010-1916.

אלכסנדר בוגן נולד בשם אלכסדנר כצנבוגן בדורפט (Dorft), אסטוניה וגדל בוילנה, האימפריה הרוסית (כיום ליטה). בתקופת מלחמת העולם השנייה עמד בוגן בראש קבוצת פרטיזנים יהודית שלחמה בליטה. בין פעילותיו הסתנן לגטו וילנה לפני חיסולו לשם הברחת יהודים. באותה עת יצר בוגן רישומים רבים המתארים את את חיי הפרטיזנים. לאחר השואה המשיך בוגן בלימודי האמנות. בשנת 1951 עלה לישראל. במהלך שנות ה-50 של המאה ה-20 עסק בוגן בתיאטרון כבמאי בתאטרון בובות וכמעצב תפאורות. בהמשך שימש כמרצה לאמנות וכראש המגמה לאמנות בבית ספר תיכון בתל אביב-יפו. בשנת 1969 שימש בוגן כיו"ר אגודת הציירים והפסלים וב-1981 כי"ור סניף תל אביב-יפו של האגודה.

עד למחצית שנות ה-60 היתה יצירתו של בוגן פיגורטיבית וריאליסטית. ציוריו מראשית שהותו בישראל מתאפיינים בצבעים עזים, בסגנון ציור אקספרסיבי ובנושאים כגון נופים או טיפוסים מזרחיים. לאחר תקופה זו החל בוגן בתהליך של הפשטה, שהגיע לשיאה בשנות ה-80 של המאה ה-20. לצד ציוריו עסק בוגן גם בפיסול, בעיקר של אנדרטאות בנושא השואה.

לימודים

1940-1936 אוניברסיטה U.S.B, ווילנה, ליטה, הפקולטה לאמנות,
1947 אוניברסיטה U.S.B, ווילנה, ליטה (בהצטיינות) תואר שני באמנות,
בית הספר לאמנויות יפות, הבוזאר, פאריז, צרפת

הוראה

1950-1948 האקדמיה לאמנות, לודג', פולין, פרופסור
באוניברסיטה העברית, ירושלים, מרצה לאמנות
1978-1956 בביה"ס התיכון העירוני מקצועי י"ד, תל אביב, ראש המגמה לאמנות

פרסים

1951 פרס ממשלת פולין
1961 פרס הסתדרות העובדים הכללית
1962 פרס משרד החינוך והתרבות
1983 פרס הנגב, ירוחם
1980 פרס על נושא ים, החבל הימי לישראל בשיתוף אגודת הציירים
1992 פרס שלום עליכם
1993 מדליה מטעם העיר ואזול, צרפת
2002 פרס, בית לוחמי הגטאות, קיבוץ לוחמי הגטאות