Information Center for Israeli Art English

מוסיה בוגרשוב, ישראלית (ילידת האימפריה הרוסית), 2000-1903.

מוסיה בוגרשוב נולדה ברוסיה, האימפריה הרוסית, בשנת 1903. אביה היה ד"ר חיים בוגרשוב ואמה היתה שרה בת מנדל (דוד) מאירוב, אשתו הראשונה של בוגרשוב. בשנת 1909 נפטרה אמה ובשנת 1910 עלתה לארץ-ישראל עם המשפחה, שהתיישבה בתל-אביב. בשנת 1922 נסעה לפריז, צרפת, שם למדה אמנות והתפרנסה מעבודה כציירת בובות. בשנת 1927-1926 בקירוב חזרה לארץ-ישראל והצטרפה לאגודת אמנים עברית. היא הציג בתערוכות הקבוצה במגדל דוד וכן הציגה בתערוכות המודרניות בצריף "האוהל" בתל-אביב. בשנת 1928 נישאה לרופא ברוך מני, עמו עברה להתגורר בקהיר, מצרים. החל מתקופה זו מיעטה לצייר. לאחר הקמת מדינת ישראל חזרה להתגורר בתל אביב-יפו.

לימודים

1922 בקירוב ציור אצל אמיל אותון פרייז (Emile-Othon Friesz), פריז, צרפת