Information Center for Israeli Art English

רונה בויארסקי

רונה בויארסקי, ציירת, נולדה בישראל 1945.

לימודים

סמינר אורנים, טבעון
האקדמיה לאמנויות, רומ
אאצל פרופ' יוסף שוורצמן, תל אביב