Information Center for Israeli Art English

סמי בוכרי, צלם ופסל. נולד ביפו 1964.

לימודים

1986 - 1990 צילום, המחלקה לתקשורת חזותית, ביה''ס הגבוה לאמנות, מרסיי, צרפת
1990 - 1992 פיסול, המחלקה לאמנות, ביה''ס הגבוה לאמנות, מרסיי, צרפת