Information Center for Israeli Art English

ולרי בולוטין, ישראלי, נולד בברית המועצות ב-1974

ולרי בולוטין נולד בקונוטופ, ברית המועצות (כיום אוקראינה). בשנת 1990 עלה לישראל. עוסק בצילום. חי ופועל בתל אביב-יפו.

לימודים

1998-1996 המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1999-1998 בית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק, ארצות-הברית
2002-1999 תואר ראשון, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2003-2002 תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2007-2005 המחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו

פרסים

2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2002 מלגת הצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2004 מלגת קרן ריץ'