Information Center for Israeli Art English

דליה בונה, נולדה בישראל. גרה ויוצרת בכרם מהר''ל שבחוף הכרמל. עובדת בחומרים טבעיים, גולמיים.