Information Center for Israeli Art English

שמואל בונה

צילום: סטנלי בטקין

שמואל בונה, ישראלי, יליד פולין, 1999-1930.

שמואל בונה נולד במזריץ', פולין, בשנת 1930. אביו, שלמה בונק, היה חייט ציוני ואמו, חוה לבית בויגמן היתה חברה במפלגת "פועלי ציון". בשנת 1933 נסע האב להכין את עליית המשפחה לארץ-ישראל. זו עלתה לבסוף בשנת 1936 והתיישבה בחיפה. בנעוריו למד בונה ציור בבית הספר "עממי א" של תנועת העבודה אצל מנחם שמי ואברהם ישכיל. לאחר מכן למד בבית ספר מקצועי שליד התכניון. בשנת 1942 הצטרף אל תנועת "המחנות העולים" ובשנת 1947 נשלח להכשרה ל''חולתא'', שם הצטרף לפלמ''ח ולקח חלק פעיל במלחמת השחרור כלוחם בגדוד השלישי של חטיבת יפתח. בשנת 1948 נפצע בעת קרב על כיבוש המצודה בצפת. לאחר שחרורו שב ללימודי האמנות באולפן של ההסתדרות ב"ביתנו" שבחיפה. באותה עת החל להתפרנס מעבודשה כמודד קרקאות מטעם הסוכנות היהודית. בין השנים 1965-1964 שהה בפריז, צרפת.

עבודותיו המוקדמות הושפעו מן הציור הפוסט אימפרסיוניסטי וכללו דיוקנאות ותיאורי טבע דומם. בשנות ה-70 של המאה ה-20 החלו להופיע בעבודותיו דימויים מן היהדות ומספורי התנ"ך. בנוסף הרבה בונה ליצור אמנות במרחב הציבורי שכללה ויטראז'ים ועבודות דקורטיביות אחרות.

לימודים

1946 ציור, אולפן ההסתדרות, חיפה
1953-1950 ציור, אולפן ההסתדרות, חיפה

הוראה

1977 ציור, אוניברסיטת חיפה, חיפה
1978 ציור, בית הספר לאמנות, עין הוד
1979 ציור, סמינר אורנים, טבעון

פרסים

1958 פרס ע"ש הרמן שטרוק, עירית חיפה
1964 מלגת השתלמות בחו"ל, קרן נורמן (קרן התרבות אמריקה-ישראל)