Information Center for Israeli Art English

אליהו אריק בוקובזה

אליהו אריק בוקובזה, נולד בצרפת ב-1963.

אליהו אריק בוקובזה נולד בפריז, צרפת, בשנת 1963, למשפחה ממוצא תוניסאי. בשנת 1969 עלה לישראל עם משפחתו שהתיישבה ברמת גן. בשנות ה-80 של המאה ה-20 למד רוקחות והתפרנס מעיצוב חלונות ראווה. לאחר סיום לימודיו היה בעל בית מרקחת פרטי. בשנות ה-90 החל ללמוד אמנות ב"קלישר", בתחילה כתלמיד שלא מן החוץ ואחר כך כתלמיד מן המניין.

רבים מציוריו של בוקובזה מכילים דימויים מן הנראטיב וההיסטוריה הציונית, המצויירים בסגנון נאיבי. בין עבודותיו ידוע הציור "משפחת הפרדסן" (2007), מאוסף הכנסת, בו יצר תיאור של משפחה ערבית על פי תצלום משפחה פלסטינית משנת 1936.

לימודים

1984 בוגר, בית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1999 בוגר, בית הספר לאמנות על שם פולק קלישר, תל אביב-יפו

פרסים

2004 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2013 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2015 פרס היצירה בתחום הציונות, משרד התרבות והספורט