Information Center for Israeli Art English

תמרה בוריסובה קרונגאוז

תמרה בוריסובה קרונגאוז, ציירת, נולדה במוסקבה. עלתה ארצה 1976.

לימודים

מכון לפוליגרפיה, ציור וגרפיקה, מוסקבה
בית מדרש למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

הוראת ציור ורישום, מכון אבני, תל אביב