Information Center for Israeli Art English

יעקב בורנשטיין, צלם, נולד בירושלים 1932. היה צלם בצה''ל במשך 8 שנים.

הוראה

מרצה בחוג לקולנע ולטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב