Information Center for Israeli Art English

יהושע בורקובסקי

צילום: סטנלי בטקין

יהושע (שוקי) בורקובסקי, צייר ישראלי, נולד ב-1952 בישראל.

החל מסוף שנות השבעים של המאה ה-20, עשה יהושע בורקובסקי שימוש באלמנטים של אמנות, קליגרפיה ואדריכלות מוסלמית בציוריו. ב"עלייה לרגל" (1982), לדוגמה, יצר בורקובסקי על גבי בד ציור מצולע מבנה מופשט המשלב עלי זהב. לצד הדגשה של ממד דתי, מודגשת בציור השפעת האמנות האמריקאית המופשטת בנטייה לגאומטריות ובשימוש במשטחי צבע. יצירותיו ממחצית שנות השמונים עשו שימוש בדימויים פואטיים, מופשטים או בעלי רמיזות לעולם הצומח ולתיאורי נוף, ושילבו בין טכניקת ציור חופשית לבין גיאומטריה. החל מסוף שנות השמונים עבד בורקובסקי על מחזורי יצירות המכילים דימויים פיגורטיביים והמתייחסים אל תולדות האמנות האירופית. בסדרות ציורים כגון "אקו ונרקיס", "מראות הגן/אנאמורפוזות" או "Vera icon", הדגיש בורקובסקי אלמנטים ארס פואטיים ואת אופני המבט של הצופה ביצירה האמנותית.
בשנת 2005 הוציא בורקובסקי ספר אמן בשם "ציור החאג – מחברות 1,2" ובו תצלומים תיעודיים של ציור עממי-מוסלמי, הקשור לעלייה לרגל למכה. ספר נוסף בשם "הטרוטופיה: קברים וקברי שייחים - מחברות 3,4" יצא בשנת 2006.

לימודים

1973-1977 אמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב, ירושלים
1981 אמנות, האנטר קולג', ניו יורק

הוראה

מ-1978 מלמד במדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1979 מלמד פיסול באקדמיה ''בצלאל'', ירושלים
סדנת עיצוב חומרים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרסים

1980 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1990 פרס לאמנות, משרד החינוך והתרבות
1998 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
2003 פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב, מוזיאון ישראל, ירושלים
2005 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2013 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו
206 פרס על מפעל חיים ע”ש מרדכי איש שלום, בית האמנים, ירושלים