Information Center for Israeli Art English

עמוס בידרמן

עמוס בידרמן, ישראלי, נולד ב-1952.

עמוס בידרמן נולד בקיבוץ כפר-גליקסון בשנת 1952. בראשית שנות ה-80 החל ללמוד עיצוב גרפי בבצלאל. באותה עת פרסם איורים בעיתון הירושלמי "כל העיר" (1984-1982). לאחר סיום למודיו החל עסוק בפרסום ועיצוב גרפי. במקביל החל לפרסם איורים בעיתון "העיר". החל משנות ה-90 אייר את מדורו של עלי מוהר - "מהנעשה בעירנו" - בעיתון זה. בשנת 1999 החל לפרסם קריקטורות בעיתון "הארץ". איוריו של בידרמן מאופיינים בגישה ריאליסטית ובעיסוק בדימויים פרוזאים. חי ופועל בתל אביב-יפו

לימודים

1979 בית הספר לעיצוב פרסונס, ניו יורק
1984-1980 המחלקה לעיצוב גרפי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1985 פרס ראשון לעיצוב כרזה, תחרות הפרסום "אותות"
2002 פרס דוש לקריקטורה, עיריית תל אביב-יפו