Information Center for Israeli Art English

לימודים

דיפלומה ממכלה למורים בחיפה. 1969.
לימודי אומנות במכון אבני לאומנות בתל אביב, 1971-1973.
לימודי אומנות אצל האומנים: רייצל שביט, אליה גת, יאיר גארבז, 1973-1984
B.A בפסיכולוגיה של החינוך 1993-1996
קורס באומנות של האומנית ורד נול אלון, רחובות, 2003-2010
לימודי ההיסטוריה של מחקרים לאמנויות באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת ירושלים בפקולטה של רחובות, 2004-2009
ציור בהדרכת האמן מירטה אדרי, 2009-2010
הצטרפה לחברת האמנים של רחובות, 2009