Information Center for Israeli Art English

אבי בירן

אבי בירן, ישראלי, נולד ב-1964.

אבי בירן נולד בחיפה בשנת 1964. עיקר יצירתו של בירן היא בתחום עיצוב היודאיקה. עבודותיו משלבות בין הומור לבין טכניקות מסורתיות והדרישות ההילכתיות.

לימודים

1990-1986 בוגר, המחלקה לצורפות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2000 לימודי המשך, המחלקה לעיצוב תעשייתי, בצלאל, אדמיה לאמנות ועיצוב

פרסים

1989-1988, פרס הצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1989-1988, פרס לוקמן ליודאיקה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1991 פרס ראשון בתחרות עיצוב
1992 מלגה ע"ש שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2000 פרס יסלזון לעיצוב אמנות יהודית בת-זמננו, מוזיאון ישראל, ירושלים