Information Center for Israeli Art English

צייר ישראלי, נולד בכפר סבא, 1934 מיסד וראש מכללת ספיר בנגב. בשנת 1953 הצטרף לקיבוץ גבים. יצירתו עושה שימוש במגוון טכניקות אמנותיות. במקביל לעבודתו האמנותית עסק בתיאוריה של האמנות ובייחוד במקומה של האמנות בתנועה הקיבוצית. בשנת 1996 עזב את הקיבוץ ועבר לבאר שבע ומשנת 2007 מתגורר בכפר סבא.

לימודים

1953-1950 ספרות וחינוך גופני, מכללה לחינוך א. שיין
1951-1952 ציור אצל צבי שור
1959-1958 הכיתה להתיישבות, מכון אבני, תל אביב
1968-1966 פילוסופיה, לימודי עבודה וסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב
1981-1979 דוקטורט בלימודי קהילה ותקשורת, אוניברסיטת מדינת פנסילבניה, פנסילבניה, ארצות הברית