Information Center for Israeli Art English

יעל בלבן

יעל בלבן, ציירת, נולדה במוסקבה ב-1958. עלתה ארצה ב-1972. חיה ויוצרת בחיפה.

לימודים

1978-1981הפקולטה למתמטיקה ולמחשבים, אוניברסיטת תל אביב
1978-1981 מכון אבני, תל אביב
1995 ציור, מכון אבני, תל אביב
1998-2001 השתלמה אצל האמן יצחק שלהבת
2003-2004 המדרשה לאמנות, מכללת בית ברל