Information Center for Israeli Art English

שרון בלבן

שרון בלבן, נולדה 1971. 1993 כתבה ספר ''הגולן/מחברות מסע בטבע'', הוצאת דביר. גרה ועובדת בירושלים.

לימודים

בוגרת מכללת ''הדסה'' מסלול לימודי קולנוע וטלוויזיה, הנדסאית מערכות קולנוע ווידאו
1995-99 בוגרת "בצלאל" אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BF.A.
2001-03 מכללת "הונטר", אוניברסיטת עיריית ניו-יורק סיטי,ארה"ב, M.F.A.

הוראה

בי''ס שדה בקעת הירדן, מדריכת טיולים בחברה להגנת הטבע
"בצלאל" אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, פרופסור לאמנות

פרסים

1995 פרס ערוץ 2 לעידוד יצירה על תסריטה לסרט "שתים", משרד החינוך והתרבות
1998 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1998 מילגת קרן סערבר, משרד החינוך והתרבות
1999 פרס הקרן לעידוד האמנות הבין-תחומית בישראל, מקלט 209 - ע"ש דני זקהיים, תל-אביב
2003 מילגת אמן חוזר (בהצטיינות), משרד לקליטת העלייה
2003 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2004 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט