Information Center for Israeli Art English

הרברט בלום, נולד בקלן, גרמניה בשנת 1912. עלה ארצה ב-1937. תחילה חי בקיבוץ משמר הדרום, ומאז 1940 בירושלים. הרברט בלום הוא נגר במקצועו. ב-1975 פתח את הסטודיו-גלריה שלו שבנחלת שבעה. ב-1983 הציג בגלריה נורה, 1985 במרכז הקהילתי יהודי, סן דייגו, קליפורניה. 1987 בבית האמנים, ירושלים. 1989 תערוכה קבוצתית באלכסנדר פאלאס, לונדון. 1992 תערוכה בבית האמנים בירושלים שהוצגה לרגל יובל ה-80 של הרברט בלום והתרכזה בנופי הארץ בשמן ובגואש.

לימודים

1940 'בצלאל'', ב'ס לאמנות, ירושלים, . עבד בהדרכת יעקב פינס, רות במברגר, בציור השתלם

פרסים

1975 פרס עיריית ירושלים לאמנות, אות איכות המוצר, עבור סדרת רהיטי עץ אורן