Information Center for Israeli Art English

מוטקה בלום

מוטקה בלום, צייר, נולד ברומניה 1925. עלה לארץ ישראל 1944. 1958 חזר לישראל והקים סטודיו בירושלים.

לימודים

בוגר בצלאל, ירושלים, בצורפות, אמייל, ציור ופיסול
1956 השתלמות במחלקת העיצוב של בית החרושת המלכותי לעובודות כסף בזייסט, הולנד

פרסים

2006 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים