Information Center for Israeli Art English

אפרת בלוססקי

אפרת בלוססקי, צלמת. עבדה כאסיסטנטית של הצלם מיכה קירשנר. צלמת עיתונות, בעתון ''תל אביב'' ובשבועון ''כותרת ראשית''. מ-1990 צלמת בעתון ''העיר''.

לימודים

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
מכללת הדסה, ירושלים