Information Center for Israeli Art English

שפי בלייר

שפי בלייר, צלמת, נולדה בגבעתיים 1964.

לימודים

1989-1985 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
2002-2001 לימודים במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ויהדות, האוניברסיטה הפתוחה
2003 בוגרת, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
2011-2007 התוכנית הבין תחומית לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו

הוראה

2001 ואילך בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
2008-2002 האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצ''ו, חיפה

פרסים

1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
1997 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט