Information Center for Israeli Art English

יצחק בלפר, ישראלי, נולד בפולין ב-1923.

יצחק בלפר נולד בוורשה, פולין, בשנת 1923. בילדותו נפטר אביו בין השנים 1938-1930 היה חניך בבית היתומים של יאנוש קורצ'ק. עם כיבוש פולין בידי הגרמנים ברח לברית-המועצות, שם עבד במכרוה פחם בהרי אורל. לאחר כשנתיים הצטרף לכוחות הצבאיים הפולניים "צבא אנדרס" לצבא בראשות ונדה ושילבסקה. לאחר המלחמה עבר לאיטליה, שם היה פעיל בהנהגה של "עליה ב'". בין היתר שימש כמורה לציור בביתץ הנוער בסלסיסו, איטליה. בשנת 1947 עלה לארץ ישראל באונית המעפילים "אף-על-פי-כן", שנתפשה. הוא נשלח למחנות המעצר בקפריסין, שם למד אמנות אצל זאב בן-צבי. לאחר עלייתו לישראל למד אמנות במכון אבני בתל אביב-יפו. בשנת 1961 התקבל לאגודת הציירים והפסלים. עד לשנת 1984 עבד לפרנסתו בעיריית תל אביב-יפו, שם גם לימד חוגים לציור ופיסול. עיקר יצירתו של בלפר הוא במדיה הציור והפיסול והוקדש לתיאור השואה. בשנת 2014 ראה אור ספרו האוטוביוגרפי "בית לבן בעיר אפורה" (הוצאת גוונים) ובשנת 2015 ספר הילדים "האיש שידע לאהוב ילדים" (הוצאת בן־גל הפקות).

לימודים

ציור ופיסול אצל הפסל זאב בן-צבי, מחנות המעצר, קפריסין
1951–1967 המכון לציור ופיסול ע''ש אבני, תל אביב-יפו

הוראה

1972-? האוניברסיטה העממית

פסלים במרחב הציבורי

In 1961 he finished four years of painting and sculpture at the memory blocks in Tel Aviv.