Information Center for Israeli Art

ז'ניה בלקין-פורת, ישראלית, ילידת פולין, 1998-1909.

ז'ניה בלקין נולדה בפולין בשנת 1909. בשנת 1926 עלתה לארץ-ישראל. למדה אמנות אצל יעקב שטיינהרדט ומרדכי ארדון. עד שנת 1969 התגוררה בירושלים. בשנות ה-50 של המאה ה-20 השתלמה באמנות בפריז, צרפת. לאחר מכן עברה להתגורר בחיפה ובקריית האמנים בצפת. עיקר יצירתה של בלקין היה במדיום הציור. עבודותיה הושפעו מן האקספרסיוניזם של "אסכולת פריז" וכללו בעיקר תאורי נוף.

הוראה

הוראת אמנות ובניהול החינוך האמנותי, סמינר בית-הכרם, ירושלים